et eller andet sted

et eller andet sted
somewhere

adv pron


Dansk-engelsk ordbog mini. 2014.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • Anders And — er en berømt figur i Disneys tegnefilm og tegneserier. Selvom han ikke er særlig populær i USA, er han genstand for mange ugeblade i Europa, blandt andet i Norge, Sverige, Danmark, Holland, Italien med flere. Hans første optræden var i… …   Danske encyklopædi

  • Uddannelse — er et udtryk der omfatter det at lære en specifik færdighed, og sommetider mindre håndgribeligt: at få viden, god dømmekraft og visdom. Uddannelsen begynder det øjeblik en baby bliver født og fortsætter hele livet. For nogle er kampene og… …   Danske encyklopædi

  • Geografi — er studiet af overfladen af jorden. Ordet stammer fra de græske ord hê gê ( jorden ) og graphein ( at skrive ). Geografi er meget mere end kartografi, studiet af landkort. Ikke alene undersøger man hvad der er hvor på jorden, men også hvorfor det …   Danske encyklopædi

  • § 47. Komma ved selvstændige sætningsdele — (1) GENERELT Med komma afgrænser man ord eller sætningsdele der står med en vis selvstændighed, ofte ligesom udenfor sætningen. Selvstændige sætningsdele er kendetegnet ved at de i reglen kan udelades uden at sammenhængen bliver meningsløs. Komma …   Dansk ordbog

  • § 19. Skrivemåden uafhængig af udtalen — Om en ordforbindelse skrives i ét eller flere ord, kan ikke altid udledes af udtalen. Skrivemåden afhænger da undertiden af forbindelsens grammatiske funktion eller dens betydning, men som regel er der blot tale om en hævdvunden praksis. (1)… …   Dansk ordbog

  • literature — /lit euhr euh cheuhr, choor , li treuh /, n. 1. writings in which expression and form, in connection with ideas of permanent and universal interest, are characteristic or essential features, as poetry, novels, history, biography, and essays. 2.… …   Universalium

  • Transplantere — At transplantere indbærer, at overføre væv. For eksempel hud, organer eller gener fra et sted af legemet til et andet, eller til en anden organisme …   Danske encyklopædi

  • Sliske — er betegnelsen for et skråt underlag, som kan anvendes til at trække eller rulle noget tungt fra et sted til et andet …   Danske encyklopædi

  • Transport — 1. Transport er befordring af mennesker eller varer fra et sted til et andet. Termen er afledt af Latin trans der betyder over og portare der betyder at bære. Almindelige former af moderne transport omfatter menneskedrevne køretøjer, motoriserede …   Danske encyklopædi

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”